ทัวร์สุรินทร์ เรือสปีดโบ็ท (Love Andaman)

ทัวร์สุรินทร์ เรือสปีดโบ็ท (Love Andaman)

ทัวร์ 1 วัน
แพ็กเกจ:

ทัวร์สุรินทร์  เดินทาง(LOVE ANDAMAN)
เดินทางไปท่าเรือเอง     ผู้ใหญ่  2,199 บาท  เด็ก   1,999  บาท
รับ-ส่ง เขาหลัก              ผู้ใหญ่  2,399 บาท  เด็ก   2,099 บาท
รับ-ส่ง ภูเก็ต                   ผู้ใหญ่  2,599 บาท  เด็ก   2,299 บาท


ายละเอียดโปรแกรม ทัวร์สุรินทร์ (Love Andaman)

06.00น.รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก)
07.30น.ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือ เลิฟอันดามัน (ท่าเรือทับละมุ) เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานอาหารเช้า ของว่างเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ( ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้, ) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม
08.00น.เดินทางจากท่าเรือ เลิฟอันดามัน (ท่าเรือทับละมุ) เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน
10.00น.เดินทางมาถึงอุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เราจะพาทุกท่าน ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า อ่าวนีโม่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของหมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำ ผิวน้ำชมปะการัง สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ที่มีความสวยงามของจุดดำน้ำตื้น
11.00น.เดินทางถึงหมู่บ้านมอร์แกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอร์แกน สามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
11.45น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นบริการของทางอุทยานฯและพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00น.เดินทางออกจากเกาะเตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังที่“อ่าวแม่ยาย”ซึ่งเป็นอ่าว ที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวกว้าง ของปะการัง หลากชนิด และฝูงปลานานาชนิด
14.00น.เดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง “อ่าวเต่า” อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง “อ่าวเต่า” อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหา สัตว์ที่พบเห็นอยู่ในบริเวณนี้ คือ เต่ากระ
15.00น.อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยความประทับใจ และออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
17.00น.เดินทางถึงท่าเรือ บริการอาหารว่าง เช่น กระเพาะปลา ผัดหมี่ ชา-กาแฟ ไอศกรีมมะพร้าว น้ำดื่ม ท่านสามารถอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า มีบริการห้องอาบน้ำ
17.30น.จากนั้นส่งท่านสู่โรงแรมที่พัก พร้อมความประทับใจ